Công Trình Tiêu Biểu – Kiến Trúc

                        

ĐĐ: TX TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG                         CĐT: LÊ VĂN THẾ
                                                                                           ĐĐ: YÊN DŨNG, BẮC GIANG

            

CĐT: VÕ LÊ DUY CƯỜNG                                               CĐT: TRƯỜNG MẦM NON MINH TÂM
ĐĐ: P.TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ                            ĐĐ: TRUNG CHÁNH – HUYỆN HÓC MÔN

         

CĐT: HỒ THỊ HÀ                                                                                          CĐT: LÊ THỊ THU QUANG
ĐĐ: PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH THẠNH                                                     ĐĐ: PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH

CĐT: THÁI THỊ NGA                                                                           CĐT: ANH HIẾN
ĐĐ: PHÚ MỸ, QUẬN 7