Công Trình Tiêu Biểu – Kiến Trúc

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN NAM                                  
ĐĐ: HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH                                     
ĐĐ: HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG