Công Trình Tiêu Biểu – Kiến Trúc

CĐT: CÔNG TY TNHH SAO MAI ANH                                                             
ĐĐ: ĐƯỜNG 23/10, TP. NHA TRANG

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN TOBA VIỆT NAM                                                              
ĐĐ: HUYỆN CỦ CHI, TP.HCM

ĐĐ: HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM