Công Trình Tiêu Biểu – Kiến Trúc

CĐT: CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG ELECTRIC GROUP  
ĐĐ: HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ THUẬN THÀNH PHÁT                                 
ĐĐ: THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH