Công Trình Tiêu Biểu – Kiến Trúc

CT: CÔNG VIÊN NƯỚC                                    

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN SNEW RICE                                                    
ĐĐ: HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

CĐT: TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN                                                     
ĐĐ: HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI