Công Trình Tiêu Biểu – Kiến Trúc

CĐT: CÔNG TY CỐ PHẦN VIỆT THẮNG GROUP                                                         
ĐĐ: KCN ĐỨC HÒA 1, TÌNH LONG AN

CĐT: CÔNG TY TNHH SED VIỆT NAM                                                          
ĐĐ: THỊ XÃ LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI

CĐT: CÔNG TY TNHH SX-TM LỘC MINH                                                          
ĐĐ: KCN LONG HẬU, TỈNH LONG AN