Công Trình Tiêu Biểu – Kiến Trúc

          

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY                                                              
ĐĐ: P. AN LẠC, QUẬN BÌNH TÂN

          

CĐT: TRẦN THỊ DIỄM PHÚC                                                              
ĐĐ: HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN