Nguyễn Thị Hoa

Anh em kĩ sư nhiệt tình, năng nổ chủ động theo dõi sát sao tình hình thi công, tuy nhiên vệ sinh công trình chưa được tốt lắm.