Nhà Anh Tùng – Quận 2

THAM KHẢO THÊM MẪU NHÀ

Nhà Chị Hoa – Quận Thủ Đức
Nhà Bình Lợi – Bình Thạnh
Nhà An Lạc – Quận Bình Tân
Nhà Chú Hộ – Quận 2